На главную


27.02.2023

Великий канон св. Андрея Критского,
читаемый в первую седмицу Великого поста.


Последование канона преподобного Андрея Критского в понедельник первой недели Великого Поста.

Последование канона преподобного Андрея Критского во вторник первой недели Великого Поста.

Последование канона преподобного Андрея Критского в среду первой недели Великого Поста.

Последование канона преподобного Андрея Критского в четверток первой недели Великого Поста.

При чтеніи Великаго канона, въ Уставѣ показано: «Творимъ же на кійждо тропарь метанія три, глаголюще настоящій припѣвъ: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Что разумѣется здѣсь подъ метаніями? Слово μετάνοια, иногда переводимое въ нашемъ Типикѣ словомъ – поклоны, а иногда оставляемое безъ перевода, въ греческомъ Ώρολόγιον-ѣ объясняется такъ: «когда слово μετάνοια стоитъ одно, то оно означаетъ только наклоненіе головы, безъ приклоненія колѣнъ, и называется метаніями малыми. Когда же къ слову μετάνοια прибавляется μεγάλαι, тогда оно означаетъ поклоны, которые мы дѣлаемъ, приклоняя колѣна и припадая лицемъ до самой земли». Поклонъ великій (μεγάλαι μετάνοια) бываетъ въ землю, поклонъ малый – въ поясъ..

Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. Л. 74 об. – 80.

Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 84 об. – 89.

Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. Л. 94 – 98.

Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. Л. 94 – 98.


 При чтеніи Великаго канона, въ уставѣ показано: «Творимъ же на кійждо тропарь метанія три, глаголюще настоящій припѣвъ: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Что разумѣется здѣсь подъ метаніями? Слово μετάνοια, иногда переводимое въ нашемъ Типикѣ словомъ – поклоны, а иногда оставляемое безъ перевода, въ греческомъ Ώρολόγιον-ѣ объясняется такъ: «когда слово μετάνοια стоитъ одно, то оно означаетъ только наклоненіе головы, безъ приклоненія колѣнъ, и называется метаніями малыми. Когда же къ слову μετάνοια прибавляется μεγάλαι, тогда оно означаетъ поклоны, которые мы дѣлаемъ, приклоняя колѣна и припадая лицемъ до самой земли». Поклонъ великій (μεγάλαι μετάνοια) бываетъ въ землю, поклонъ малый – въ поясъ.

Последование канона преподобного Андрея Критского в понедельник первой недели Великого Поста.

  Понедѣ́льникъ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́

НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

О часѣ́ девя́томъ, вхо́дитъ свѣщевжига́тель и, сотвори́въ покло́нъ предстоя́телю, оты́детъ и біе́тъ въ би́ло двана́десять. И собира́емся вси́ въ це́рковь, и сотвори́вше кíйждо вчине́нныя покло́ны, и ма́ло сѣдше, во е́же всѣ́мъ или́ мно́жайшимъ собра́тися. Воста́въ свяще́нникъ отъ сѣда́лища своего́ и, сотвори́въ обы́чный покло́нъ игу́мену, твори́тъ благослове́ніе. И мы́ начина́емъ: Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́. Царю́ Небе́сный... Трисвято́е, и мета́нія 3. Подо́бнѣ и на Пріиди́те поклони́мся.., мета́нія 3. И а́біе глаго́лемъ псало́мъ 69-й: Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́...

Та́же начина́емъ вели́кій кано́нъ,
творя́ще и́ на ча́сти четы́ре со ирмосо́мъ,

я́ко испо́лнитися ему́ въ четверто́къ ве́чера.
Творе́ніе свята́го отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго, Іерусали́мскаго.

Гла́съ 6. Ирмо́съ по два́жды.
Твори́мъ же на кíйждо тропа́рь мета́нія 3.

 Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

Припѣ́въ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

Отку́да начну́ пла́кати окая́ннаго моего́ житія́ дѣя́ній? Ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нѣшнему рыда́нію? Но, я́ко благоутро́бенъ, да́ждь ми́ прегрѣше́ній оставле́ніе.

Гряди́, окая́нная душе́, съ пло́тію твое́ю, Зижди́телю всѣ́хъ исповѣ́ждься, и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сія, и принеси́ Бо́гу въ покая́ніи сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нію поревнова́въ, позна́хъ себе́ обнаже́на отъ Бо́га, и присносу́щнаго Ца́рствія и сла́дости, грѣ́хъ ра́ди мои́хъ.

Увы́ мнѣ́, окая́нная душе́, что́ уподо́билася еси́ пе́рвѣй Евѣ? Ви́дѣла бо еси́ злѣ́, и уязви́лася еси́ го́рцѣ, и косну́лася еси́ дре́ва, и вкуси́ла еси́ де́рзостно безслове́сныя снѣ́ди.

Вмѣ́сто Евы чу́вственныя, мы́сленная ми́ бы́сть Ева, — во пло́ти стра́стный по́мыслъ, — показу́яй сла́дкая, и вкуша́яй при́сно го́рькаго напое́нія.

Досто́йно изъ Еде́ма изгна́нъ бы́сть, я́ко не сохрани́въ еди́ну Твою́, Спа́се, за́повѣдь Ада́мъ. Азъ же что́ постражду́, отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, отъ Дѣ́вы пло́тію прише́дшаго. [Два́жды.]

Вонми́, не́бо, — и возглаго́лю; земле́, внуша́й гла́съ, ка́ющійся къ Бо́гу и воспѣва́ющій Его́.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мо́й, ми́лостивнымъ Твои́мъ о́комъ, и пріими́ мое́ те́плое исповѣ́даніе.

Согрѣши́хъ па́че всѣ́хъ человѣ́къ, еди́нъ согрѣши́хъ Тебѣ́, но уще́дри, я́ко Бо́гъ, Спа́се, творе́ніе Твое́.

Вообрази́въ мои́хъ страсте́й безобра́зіе, любосла́стными стремле́ньми погуби́хъ ума́ красоту́.

Бу́ря мя́ злы́хъ обдержи́тъ, благоутро́бне Го́споди, но я́ко Петру́, и мнѣ́ ру́ку простри́.

Оскверни́хъ пло́ти моея́ ри́зу и окаля́хъ е́же по о́бразу, Спа́се, и по подо́бію.

Омрачи́хъ душе́вную красоту́, страсте́й сластьми́ и вся́чески ве́сь у́мъ пе́рсть сотвори́хъ.

Раздра́хъ ны́нѣ оде́жду мою́ пе́рвую, ю́же ми́ изтка́ Зижди́тель изъ нача́ла, и отту́ду лежу́ на́гъ.

Облеко́хся въ раздра́нную ри́зу, ю́же изтка́ ми змíй совѣ́томъ, и стыжду́ся.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, и а́зъ предлага́ю: очи́сти мя́, Спа́се, благоутро́біемъ Твои́мъ.

Воззрѣ́хъ на садо́вную красоту́ и прельсти́хся умо́мъ, и отту́ду лежу́ на́гъ и срамля́юся.

Дѣ́лаша на хребтѣ́ мое́мъ вси́ нача́льницы страсте́й, продолжа́юще на мя́ беззако́ніе и́хъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́наго Тя́ въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ, Бо́га всѣ́хъ пою́: Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, еди́на Всепѣ́тая, моли́ прилѣ́жно, во е́же спасти́ся на́мъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: На недви́жимѣмъ, Христе́, ка́мени за́повѣдій Твои́хъ утверди́ мое́ помышле́ніе. [Два́жды.]

Огнь отъ Го́спода иногда́ Госпо́дь одожди́въ, зе́млю Содо́мскую пре́жде попали́.

На горѣ́ спаса́йся, душе́, я́коже Ло́тъ о́ный, и въ Сиго́ръ угонза́й.

Бѣ́гай запале́нія, о душе́, бѣ́гай содо́мскаго горѣ́нія, бѣ́гай тлѣ́нія Боже́ственнаго пла́мене.

Согрѣши́хъ Тебѣ́ еди́нъ а́зъ, согрѣши́хъ па́че всѣ́хъ, Христе́ Спа́се, да не пре́зриши мене́.

Ты́ еси́ Па́стырь до́брый, взыщи́ мене́, а́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты́ еси́ сла́дкій, Іису́се, Ты́ еси́ Созда́телю мо́й! Въ Тебѣ́, Спа́се, оправда́юся.

Исповѣ́даюся Тебѣ́, Спа́се: согрѣши́хъ, согрѣши́хъ Ти́, но осла́би, оста́ви ми́, я́ко Благоутро́бенъ.

Сла́ва, тро́иченъ: О, Тро́ице, Еди́нице, Бо́же! Спаси́ на́съ отъ пре́лести, и искуше́ній, и обстоя́ній.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Ра́дуйся, богопрія́тная Утро́бо; ра́дуйся, Престо́ле Госпо́день; ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди. [Два́жды.]

Дѣ́лъ Твои́хъ да не пре́зриши, созда́нія Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де. Аще и еди́нъ согрѣши́хъ, я́ко человѣ́къ, па́че вся́каго человѣ́ка, Человѣколю́бче, но и́маши, я́ко Госпо́дь всѣ́хъ, вла́сть оставля́ти грѣхи́.

Приближа́ется, душе́, коне́цъ, приближа́ется, и неради́ши, ни гото́вишися; вре́мя сокраща́ется, воста́ни, бли́зъ при две́рехъ Судія́ е́сть. Яко со́ніе, я́ко цвѣ́тъ, вре́мя житія́ тече́тъ: что́ всу́е мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́! Дѣя́нія твоя́, я́же содѣ́лала еси́, помышля́й, и сія́ предъ лице́ твое́ принеси́, и ка́плю изпусти́ сле́зъ твои́хъ, рцы́ со дерзнове́ніемъ дѣя́нія и помышле́нія Христу́, и оправда́йся.

Не бы́сть въ житіи́ грѣха́, ни дѣя́нія, ни зло́бы, ея́же а́зъ, Спа́се, не согрѣши́хъ умо́мъ, и сло́вомъ, и произволе́ніемъ, и предложе́ніемъ, и мы́слію, и дѣя́ніемъ согрѣши́въ, я́ко и́нъ никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́нъ бы́хъ, отсю́ду препрѣ́нъ бы́хъ а́зъ, окая́нный, отъ своея́ со́вѣсти, ея́же ничто́же въ мíрѣ ну́жнѣйше; Судіе́, Изба́вителю мо́й и Вѣ́дче! Пощади́, и изба́ви, и спаси́ мя раба́ Твоего́.

Лѣ́ствица, ю́же ви́дѣ дре́вле вели́кій въ патріа́рсѣхъ, указа́ніе е́сть, душе́ моя́, дѣ́ятелнаго восхожде́нія, разу́мнаго возше́ствія; а́ще хо́щеши у́бо дѣя́ніемъ, и ра́зумомъ, и зрѣ́ніемъ пожи́ти, — обнови́ся.

Зно́й дневны́й претерпѣ́ лише́нія ра́ди патріа́рхъ, и мра́зъ нощны́й понесе́, на вся́къ де́нь снабдѣ́нія творя́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, да двѣ́ женѣ́ сочета́етъ.

Жены́ ми двѣ́ разумѣ́й — дѣя́ніе же и ра́зумъ въ зрѣ́ніи: Лíю у́бо — дѣя́ніе, я́ко многоча́дную; Рахи́ль же — ра́зумъ, я́ко многотру́дную, и́бо кромѣ́ трудо́въ, ни дѣя́ніе, ни зрѣ́ніе, душе́, испра́вится.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. [Два́жды.]

Въ нощи́ житіе́ мое́ преидо́хъ при́сно: тма́ бо бы́сть и глубока́ мнѣ́ мгла́ но́щь грѣха́; но я́ко дне́ сы́на, Спа́се, покажи́ мя.

Руви́ма подража́я, окая́нный а́зъ, содѣ́яхъ беззако́нный и законопресту́пный совѣ́тъ на Бо́га Вы́шняго, оскверни́въ ло́же мое́, я́ко о́тчее о́нъ.

Исповѣ́даюся Тебѣ́, Христе́ Царю́: согрѣши́хъ, согрѣши́хъ, я́ко пре́жде Іо́сифа бра́тія прода́вшіи — чистоты́ пло́дъ и цѣлому́дрія.

Отъ сро́дниковъ пра́ведная душа́ связа́ся, прода́ся въ рабо́ту сла́дкій, во о́бразъ Госпо́день; ты́ же вся́, душе́, продала́ся еси́ злы́ми твои́ми.

Іо́сифа пра́веднаго и цѣлому́дреннаго ума́ подража́й, окая́нная и неиску́сная душе́, и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми, при́сно беззако́ннующи.

Аще и въ ро́вѣ поживе́ иногда́ Іо́сифъ, Влады́ко Го́споди, но во о́бразъ погребе́нія и воста́нія Твоего́. Азъ же что́ Тебѣ́ когда́ сицево́е принесу́?

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й. [Два́жды.]

Сле́зы, Спа́се, о́чію мое́ю, и изъ глубины́ воздыха́нія чи́стѣ приношу́, вопію́щу се́рдцу: Бо́же, согрѣши́хъ Ти́, очи́сти мя́.

Уклони́лася еси́, душе́, отъ Го́спода твоего́, я́коже Даѳа́нъ и Авиро́нъ, но — пощади́, — воззови́ изъ а́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ покры́етъ.

Яко ю́ница, душе́, разсвирѣ́пѣвшая, уподо́билася еси́ Ефре́му: я́ко се́рна отъ тене́тъ сохрани́ житіе́, впери́вши дѣя́ніемъ у́мъ и зрѣ́ніемъ.

Рука́ на́съ Моисе́ова да увѣ́ритъ, душе́, ка́ко мо́жетъ Бо́гъ прокаже́нное житіе́ убѣли́ти и очи́стити, и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прокаже́нна еси́.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Господи, помилуй. [Трижды.] Слава, и нынѣ. 

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же. [Два́жды.]

Согрѣши́хъ, беззако́нновахъ и отверго́хъ за́повѣдь Твою́, я́ко во грѣсѣ́хъ произведо́хся и приложи́хъ я́звамъ стру́пы себѣ́. Но Са́мъ мя́ поми́луй, я́ко Благоутро́бенъ, отце́въ Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ исповѣ́дахъ Тебѣ́, Судіи́ моему́, ви́ждь мое́ смире́ніе, ви́ждь и ско́рбь мою́, и вонми́ суду́ моему́ ны́нѣ, и Са́мъ мя́ поми́луй, я́ко Благоутро́бенъ, отце́въ Бо́же.

Сау́лъ иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, внеза́пу ца́рство обрѣ́те къ прослу́тію. Но блюди́, не забыва́й себе́, ско́тскія по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́дъ иногда́ богооте́цъ, а́ще и согрѣши́ сугу́бо, душе́ моя́, стрѣло́ю у́бо устрѣле́нъ бы́въ прелюбодѣ́йства, копіе́мъ же плѣне́нъ бы́въ убíйства томле́ніемъ, но ты́ сама́ тяжча́йшими дѣ́лы неду́гуеши — самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́дъ иногда́ беззако́нію беззако́ніе: убíйству же любодѣ́йство раствори́въ, покая́ніе сугу́бое показа́ а́біе. Но сама́ ты́ лука́внѣйшая, душе́, содѣ́лала еси́, не пока́явшися Бо́гу.

Дави́дъ иногда́ вообрази́, списа́въ, я́ко на ико́нѣ, пѣ́снь, е́юже дѣя́ніе облича́етъ, е́же содѣ́я, зовы́й: поми́луй мя́, Тебѣ́ бо еди́ному согрѣши́хъ, всѣ́хъ Бо́гу. Са́мъ очи́сти мя́!

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. [Два́жды.]

Согрѣши́вша, Спа́се, поми́луй, воздви́гни мо́й у́мъ ко обраще́нію, пріими́ мя ка́ющагося, уще́дри вопію́ща: согрѣши́хъ Ти́, спаси́; беззако́нновахъ, поми́луй мя́!

Колесни́чникъ Илія́, колесни́цею добродѣ́телей вше́дъ, я́ко на небеса́, ноша́шеся превы́ше иногда́ отъ земны́хъ: сего́ у́бо, душе́ моя́, восхо́дъ помышля́й.

Елиссе́й иногда́ пріе́мь ми́лоть Иліину́, прія́тъ сугу́бую благода́ть отъ Го́спода. Ты́ же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ніе.

Іорда́нова струя́ пе́рвѣе ми́лотію Иліино́ю Елиссе́емъ ста́ сю́ду и сю́ду. Ты́ же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ніе.

Сомани́тида иногда́ пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вомъ благи́мъ. Ты́ же не ввела́ еси́ въ до́мъ ни стра́нна, ни пу́тника, тѣ́мже черто́га изри́нешися во́нъ, рыда́ющи.

Гіезíевъ подража́ла еси́, окая́нная, ра́зумъ скве́рный всегда́, душе́. Его́же сребролю́біе отложи́ поне́ на ста́рость, бѣ́гай гее́нскаго огня́, отступи́вши злы́хъ твои́хъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ. [Два́жды.]

Умъ острупи́ся, тѣ́ло оболѣ́знися, неду́гуетъ ду́хъ, сло́во изнемо́же, житіе́ умертви́ся, коне́цъ при две́рехъ. Тѣ́мже, моя́ окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, егда́ пріи́детъ Судія́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́хъ ти́, душе́, міробы́тіе и отъ того́ — все́ завѣ́тное писа́ніе, повѣ́дающее тебѣ́ пра́ведныя и непра́ведныя. Яже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, въ Бо́га согрѣши́вши.

Зако́нъ изнемо́же, пра́зднуетъ Ева́нгеліе, писа́ніе же все́ въ тебѣ́ небреже́но бы́сть: проро́цы изнемого́ша и все́ пра́ведное сло́во. Стру́пы твои́, о душе́, умно́жишася, не су́щу врачу́, изцѣля́ющему тя́.

Но́ваго привожду́ ти писа́нія указа́нія, вводя́щая тя́, душе́, ко умиле́нію. Пра́веднымъ у́бо поревну́й, грѣ́шныхъ же отвраща́йся, и уми́лостиви Христа́ моли́твами же, и поще́ньми, и чистото́ю, и говѣ́ніемъ.

Христо́съ вочеловѣ́чися, призва́въ къ покая́нію разбо́йники и блудни́цы. Душе́, пока́йся, две́рь отве́рзеся Ца́рствія уже́, и предвосхища́ютъ е́ фарисе́е, и мытари́, и прелюбодѣ́и ка́ющіися.

Христо́съ вочеловѣ́чися, пло́ти пріобщи́вся ми́, и вся́, ели́ка су́ть естества́, хотѣ́ніемъ испо́лни, грѣха́ кромѣ́, подо́біе тебѣ́, о душе́, и о́бразъ предпоказу́я Своего́ снисхожде́нія.

Христо́съ волхвы́ спасе́, па́стыри созва́, младе́нецъ мно́жества показа́ му́ченики, ста́рцы просла́ви и ста́рыя вдови́цы. Ихже не поревнова́ла еси́, душе́, ни дѣя́ніемъ, ни житію́: но го́ре тебѣ́, внегда́ бу́деши суди́тися!

Пости́вся Госпо́дь днíй четы́редесять въ пусты́ни, послѣди́ взалка́, показу́я человѣ́ческое. Душе́, да не разлѣни́шися: а́ще тебѣ́ приложи́тся вра́гъ, моли́твою же и посто́мъ отъ но́гъ твои́хъ да отрази́тся.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

[Припѣ́въ: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.]

Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].
 

По сконча́ніи же кано́на глаго́лемъ псало́мъ 4-й: Внегда́ призва́ти ми́, услы́ша мя́... Та́кожде и про́чія псалмы́ повече́рія. На Аллилу́ія... мета́нія три́. И а́біе начина́емъ втору́ю статію́: Къ Тебѣ́, Го́споди, воздвиго́хъ ду́шу мою́... И про́чія два́ псалма́, глаго́люще въ коне́цъ си́хъ: Аллилу́ія... И твори́мъ мета́нія 3. Та́же начина́етъ ли́къ, пріе́мый отъ вече́рни нача́ло: Съ на́ми Бо́гъ... И глаго́лемъ сицевы́я стихи́ велегла́сно и со сладкопѣ́ніемъ, глаго́лющу еди́ному ли́ку, и отвѣща́ющу друго́му. Подо́бнѣ и: Безпло́тное естество́... Вѣ́руюже во Еди́наго Бо́га.., ни́зкимъ гла́сомъ. Та́же наче́ншій ли́къ: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о на́съ... И твори́тъ другíй ли́къ покло́нъ. И востаю́щу друго́му ли́ку и отвѣщава́ющу, твори́тъ пе́рвый ли́къ покло́нъ. Та́кожде и на про́чія моли́тельныя стихи́ вся́. Егда́ же рече́мъ: Бо́же, очи́сти на́съ, грѣ́шныхъ... Пое́мъ о́ба ли́ка ра́вно, и покло́ны три́. Та́же: Трисвято́е.., безъ покло́новъ, и глаго́лемъ настоя́щія тропари́, на гла́съ 2, я́же и пое́мъ велегла́сно и со сладкопѣ́ніемъ: Просвѣти́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же... Сла́ва, Засту́пникъ души́ моея́... И ны́нѣ, Яко не и́мамы дерзнове́нія... Су́ть же и и́ны тропари́, и́же и пою́тся чрезъ де́нь, на гла́съ 8, си́рѣчь во вто́рникъ и четверто́къ ве́чера. Су́ть же сíи: Неви́димыхъ вра́гъ мои́хъ неусыпа́ніе... Сти́хъ: При́зри и услы́ши мя́, Го́споди Бо́же мо́й. Яко стра́шенъ су́дъ Тво́й, Го́споди... Сла́ва, Сле́зы ми́ да́ждь, Бо́же... И ны́нѣ, Непосты́дную, Богоро́дице, наде́жду Твою́... Го́споди поми́луй, 40. Сти́хъ отъ свяще́нника. И моли́тва: Го́споди, Го́споди, избавле́й на́съ... Та́же: Пріиди́те поклони́мся.., три́жды. И глаго́лемъ 50-й: [Поми́луй мя́, Бо́же...] и 101-й псало́мъ: Го́споди, услы́ши моли́тву мо́ю... И: Го́споди, Вседержи́телю, Бо́же оте́цъ на́шихъ... Трисвято́е.., и мета́нія три́. Свяще́нникъ: Яко Твое́ е́сть Ца́рство... И по ами́нѣ, глаго́лемъ сія́ тропари́ ско́ро, на гла́съ 6: Поми́луй на́съ, Го́споди... Сла́ва, Го́споди, поми́луй на́съ... И ны́нѣ, Милосе́рдія две́ри отве́рзи на́мъ... Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́нѣ. Честнѣ́йшую херуви́мъ... Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче. Свяще́нникъ: Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ... И моли́тва: Влады́ко, Бо́же, Отче Вседержи́телю... Пріиди́те поклони́мся..,три́жды. И мета́нія три́. Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́.., и: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́... и: Сла́ва въ вы́шнихъ Бо́гу... Го́споди, прибѣ́жище бы́лъ еси́ на́мъ... Сподо́би, Го́споди, въ но́щь сію́... Та́же: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́съ... Отче на́шъ... Свяще́нникъ: Яко Твое́ е́сть Ца́рство... Та́же пое́мъ велегла́сно и ко́сно, на гла́съ 6: Го́споди си́лъ, съ на́ми бу́ди... И отвѣща́етъ то́жде другíй ли́къ. И глаго́летъ наче́ншій ли́къ сти́хъ: Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́, хвали́те Его́ во утверже́ніи си́лы Его́. И па́ки тропа́рь. Та́же то́йжде тропа́рь другíй ли́къ на ко́емждо стихѣ́. По исполне́ніи же пяти́ стихо́въ, глаго́лютъ о́ба ли́ка вку́пѣ пе́рвый сти́хъ и тропа́рь. Та́же начина́етъ наче́ншій ли́къ: Сла́ва, Го́споди, а́ще не бы́хомъ... И ны́нѣ, Мно́гая мно́жества мои́хъ, Богоро́дице, прегрѣше́ній... Всесвята́я Богоро́дице... Все́ упова́ніе мое́... Господи помилуй, 40. И молитва: Иже на всякое время... Го́споди поми́луй, три́жды. Сла́ва, и ны́нѣ. Честнѣ́йшую херуви́мъ... Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче. Свяще́нникъ: Бо́же уще́дри ны́... И твори́мъ 16 покло́новъ, я́ко обы́чно, съ моли́твою свята́го Ефре́ма; и твори́мъ ко́сныя за е́же уравня́тися всѣ́мъ. Та́же начина́етъ предстоя́тель: Трисвято́е, и мета́нія 3. [И] по Отче на́шъ... Го́споди поми́луй, 12. И глаго́лемъ моли́тву: Нескве́рная, Небла́зная... и: И да́ждь на́мъ, Влады́ко...

[Зри́:] Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко вя́щшіи уста́вы и обы́чаи повелѣва́ютъ по́слѣ: И да́ждь на́мъ Влады́ко..,па́сти всѣ́мъ на зе́млю, и глаго́лати свяще́ннику велегла́сно моли́тву, я́же въ вели́цѣй вече́рни: Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ... И та́ко сотвори́въ покло́нъ предстоя́тель на зе́млю, глаго́летъ бра́тіямъ: Благослови́те, отцы́ святíи, прости́те ми́, грѣ́шному, ели́ка согрѣши́хъ сло́вомъ, дѣ́ломъ, помышле́ніемъ, и всѣ́ми мои́ми чу́вствы. И мы́ отвѣща́емъ: Бо́гъ да прости́тъ ти́, о́тче святы́й! И начина́етъ отъ лѣ́ваго ли́ка по чи́ну еди́нъ и еди́нъ, твори́ти подо́бнѣ и проси́ти, и прія́ти проще́ніе, до́ндеже сконча́ются вси́. И та́ко начина́етъ свяще́нникъ глаго́лати: Помо́лимся о Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ, Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ, ИМПЕРАТОРѢ [и́мярекъ] всея́ Россíи... и про́чая, я́ко въ ве́тхомъ учине́ніи уста́вися. И по си́хъ я́ко обы́чно, сти́хъ отъ предстоя́теля, и къ нему́ отъ всѣ́хъ подо́бнѣ покло́нъ, и та́ко отхо́димъ во своя́ ке́лліи. Се́й чи́нъ быва́етъ во всю́ святу́ю Четыредеся́тницу въ повече́ріяхъ. Вѣ́домо бу́ди: предстоя́телю сти́хъ глаго́лющу, мы́: Благослови́, отвѣщава́емъ, пріе́мше проще́ніе. Подоба́етъ же екклисіа́рху и сіе́ смотри́ти прилѣ́жно, да егда́ повече́рія отпуща́ютъ, бы́ти зна́менію дне́, си́рѣчь пре́жде сомра́ка. Се́ у́бо я́ко предписа́ся, еди́нъ де́нь святы́хъ посто́въ прилѣ́жно испыта́вше, предложи́хомъ любви́ ва́шей, коли́чество пѣ́нія, и въ не́мъ воображе́нныя отъ святы́хъ отце́въ покло́ны, я́же нѣ́сть лѣ́по презира́ти, ниже́ вели́кому законоположи́телю. Коли́чество же днено́щныхъ быва́емыхъ въ це́ркви покло́новъ, су́ть 300, кромѣ́ полу́нощницы. Прія́хомъ же въ Палести́нѣ и въ свои́хъ ке́лліяхъ коему́ждо пѣ́ти псалти́рь. И могу́щіи у́бо соверша́ютъ ю́ днено́щно: о́ви же три́жды въ седми́цѣ, о́ви же два́жды. Покло́ны же твори́ти, ели́ки коему́ждо по свое́й си́лѣ предстоя́тель вообрази́тъ.


Последование канона преподобного Андрея Критского во вторник первой недели Великого Поста.

При чтеніи Великаго канона, въ уставѣ показано: «Творимъ же на кійждо тропарь метанія три, глаголюще настоящій припѣвъ: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Что разумѣется здѣсь подъ метаніями? Слово μετάνοια, иногда переводимое въ нашемъ Типикѣ словомъ – поклоны, а иногда оставляемое безъ перевода, въ греческомъ Ώρολόγιον-ѣ объясняется такъ: «когда слово μετάνοια стоитъ одно, то оно означаетъ только наклоненіе головы, безъ приклоненія колѣнъ, и называется метаніями малыми. Когда же къ слову μετάνοια прибавляется μεγάλαι, тогда оно означаетъ поклоны, которые мы дѣлаемъ, приклоняя колѣна и припадая лицемъ до самой земли». Поклонъ великій (μεγάλαι μετάνοια) бываетъ въ землю, поклонъ малый – въ поясъ.

Вторникъ пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́

НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

По е́же рещи́ псало́мъ: Бо́же, въ по́мощь мою́... Пое́мъ вели́кій кано́нъ, гла́съ 6.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

Припѣ́въ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

Ка́иново преше́дъ убíйство, произволе́ніемъ бы́хъ убíйца со́вѣсти душе́внѣй, оживи́въ пло́ть и воева́въ на ню́ лука́выми мои́ми дѣя́ньми.

Авелевѣ, Іису́се, не уподо́бихся пра́вдѣ, да́ра Тебѣ́ прія́тна не принесо́хъ когда́, ни дѣ́янія боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, ни житія́ непоро́чнаго.

Яко Ка́инъ и мы́, душе́ окая́нная, всѣ́хъ Содѣ́телю дѣя́нія скве́рная, и же́ртву поро́чную, и непотре́бное житіе́ принесо́хомъ вку́пѣ, тѣ́мже и осуди́хомся.

Бре́ніе Зда́тель живосозда́въ, вложи́лъ еси́ мнѣ́ пло́ть, и ко́сти, и дыха́ніе, и жи́знь. Но, о Тво́рче мо́й, Изба́вителю мо́й и Судіе́, ка́ющася пріими́ мя!

Извѣща́ю Ти́, Спа́се, грѣхи́, я́же содѣ́яхъ, и души́ и тѣ́ла моего́ я́звы, я́же вну́трь убíйственніи по́мыслы разбо́йнически на мя́ возложи́ша.

Аще и согрѣши́хъ, Спа́се, но вѣ́мъ, я́ко Человѣколю́бецъ еси́: наказу́еши ми́лостивно и милосе́рдствуеши те́плѣ, слезя́ща зри́ши и притека́еши я́ко оте́цъ, призыва́я блу́днаго.

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, отъ Дѣ́вы пло́тію прише́дшаго. [Два́жды.]

Сшива́ше ко́жныя ри́зы грѣ́хъ мнѣ́, обнажи́вый мя́ пе́рвыя боготка́нныя оде́жды.

Обложе́нъ е́смь одѣя́ніемъ студа́, я́коже ли́ствіемъ смоко́внымъ, во обличе́ніе мои́хъ самовла́стныхъ страсте́й.

Одѣ́яхся въ сра́мную ри́зу, и окровавле́ную сту́дно, тече́ніемъ стра́стнаго и любосла́стнаго живота́.

Впадо́хъ въ стра́стную па́губу и въ веще́ственную тлю́, и отто́лѣ доны́нѣ вра́гъ мнѣ́ досажда́етъ.

Любове́щное и любоимѣ́нное житіе́ невоздержа́ніемъ, Спа́се, предпоче́тъ, ны́нѣ тя́жкимъ бре́менемъ обложе́нъ е́смь.

Украси́хъ плотскíй о́бразъ скве́рныхъ помышле́ній разли́чнымъ обложе́ніемъ и осужда́юся.

Внѣ́шнимъ прилѣ́жно благоукраше́ніемъ еди́нѣмъ попеко́хся, вну́треннюю презрѣ́въ богообра́зную ски́нію.

Погребо́хъ пе́рваго о́браза добро́ту, Спа́се, страстьми́, ю́же я́ко иногда́ дра́хму, взыска́въ обря́щи.

Согрѣши́хъ, — я́коже блудни́ца вопію́ Ти́, — еди́нъ согрѣши́хъ Тебѣ́, я́ко мѵ́ро пріими́, Спа́се, и моя́ сле́зы!

Очи́сти, — я́коже мыта́рь вопію́ Ти́, Спа́се, — очи́сти мя́! Никто́же бо су́щихъ изъ Ада́ма, я́коже а́зъ, согрѣши́хъ Тебѣ́.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́наго Тя́ въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ, Бо́га всѣ́хъ пою́: Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, еди́на Всепѣ́тая, моли́ прилѣ́жно, во е́же спасти́ся на́мъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́повѣдей Твои́хъ подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́нъ Свя́тъ еси́ и Госпо́дь.[Два́жды.]

Исто́чникъ живота́ стяжа́хъ — Тебе́, сме́рти Низложи́теля, и вопію́ Ти́ отъ се́рдца моего́ пре́жде конца́: согрѣши́хъ, очи́сти и спаси́ мя́.

Согрѣши́хъ, Го́споди, согрѣ́шихъ Тебѣ́, очи́сти мя́! Нѣ́сть бо, и́же кто́ согрѣши́ въ человѣ́цѣхъ, его́же не превзыдо́хъ прегрѣше́ньми.

При Но́и, Спа́се, блу́дствовавшія подража́хъ, о́нѣхъ наслѣ́дствовавъ осужде́ніе, въ пото́пѣ погруже́нія.

Ха́ма о́наго, душе́, отцеубíйца, подража́вши, сра́ма не покры́ла еси́ и́скренняго, вспя́ть зря́ возврати́вшися.

Запале́нія, я́коже Ло́тъ, бѣ́гай, душе́ моя́, грѣха́, бѣ́гай Содо́мы и Гомо́рры, бѣ́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́нія.

Поми́луй, Го́споди, поми́луй мя́, — вопію́ Ти, — егда́ пріи́деши со а́нгелы Твои́ми, возда́ти всѣ́мъ по достоя́нію дѣя́ній.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, въ Тро́ицѣ пѣва́емая Ѵпоста́сей, спаси́ ны, вѣ́рою покланя́ющіяся держа́вѣ Твое́й.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Отъ Отца́ безлѣ́тна Сы́на въ лѣ́то, Богороди́телнице, неискусому́жно родила́ еси́, — стра́нное чу́до! — пребы́вши Дѣ́ва доя́щи.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди. [Два́жды.]

Бди́, о душе́ моя́, изря́дствуй, я́коже дре́вле вели́кій въ патріа́рсѣхъ, да стя́жеши дѣя́ніе съ ра́зумомъ, да бу́деши у́мъ зря́й Бо́га, и дости́гнеши незаходя́щій мра́къ въ видѣ́ніи, и бу́деши вели́кій купе́цъ.

Двана́десять патріа́рховъ вели́кій въ патріа́рсѣхъ дѣтотвори́въ, та́йно утверди́ тебѣ́ лѣ́ствицу дѣ́ятельнаго, душе́ моя́, восхожде́нія: дѣ́ти я́ко основа́нія, степе́ни я́ко восхожде́нія, прему́дренно подложи́въ.

Иса́ва возненави́дѣнаго подража́ла еси́, душе́, отдала́ еси́ преле́стнику твоему́ пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, и оте́ческія моли́твы отпа́ла еси́, и два́жды поползну́лася еси́, окая́нная: дѣя́ніемъ и ра́зумомъ; тѣ́мже ны́нѣ пока́йся.

Едо́мъ Иса́въ нарече́ся кра́йняго ра́ди женонеи́стовнаго смѣше́нія: невоздержа́ніемъ бо при́сно разжига́емь, и сластьми́ оскверня́емь, Едо́мъ именова́ся, е́же глаго́лется — разжже́ніе души́ любогрѣхо́вныя.

Іова на гно́ищи слы́шавши, о душе́ моя́, оправда́вшагося, того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, тве́рдаго не имѣ́ла еси́ предложе́нія во всѣ́хъ, я́же вѣ́си, и и́миже искуси́лася еси́, но яви́лася еси́ нетерпѣли́ва.

Иже пе́рвѣе на престо́лѣ — на́гъ ны́нѣ на гно́ищи гно́енъ; мно́гій въ ча́дѣхъ и сла́вный — безча́денъ и бездо́мокъ напра́сно; пала́ту у́бо — гно́ище, и би́серіе — стру́пы вмѣня́ше.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное Существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. [Два́жды.]

Моисе́овъ слы́шала еси́ ковче́жецъ, душе́, вода́ми, волна́ми носи́мь рѣ́чными, я́ко въ черто́зѣ, дре́вле бѣ́гающій дѣ́ла го́рькаго совѣ́та фараони́тска.

Аще ба́бы слы́шала еси́, убива́ющія иногда́ безвозра́стное му́жеское, душе́ окая́нная, цѣлому́дрія дѣя́ніе, ны́нѣ, я́ко вели́кій Моисе́й, сси́ прему́дрость.

Яко Моисе́й вели́кій египтя́нина, у́ма уязви́вши, окая́нная, не уби́ла еси́, душе́. И ка́ко всели́шися, глаго́ли, въ пусты́ню страсте́й покая́ніемъ?

Въ пусты́ню всели́ся вели́кій Моисе́й. Гряди́ у́бо, подража́й того́ житіе́, да и въ купинѣ́ Богоявле́нія, душе́, въ видѣ́ніи бу́деши.

Моисе́овъ же́злъ вообража́й, душе́, ударя́ющій мо́ре и огустѣва́ющій глубину́, во о́бразъ Креста́ боже́ственнаго, и́мже мо́жеши и ты́ вели́кая соверши́ти.

Ааро́нъ приноша́ше о́гнь Бо́гу непоро́чный, неле́стный. Но Офни́ и Финее́съ, я́ко ты́, ду́ше, приноша́ху чужде́е Бо́гу оскверне́нное житіе́.

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й. [Два́жды.]

Во́лны, Спа́се, прегрѣше́ній мои́хъ, я́ко въ мо́ри Чермнѣ́мъ, возвраща́ющеся, покры́ша мя́ внеза́пу, я́ко еги́птяны иногда́ и триста́ты.

Неразу́мное, душе́, произволе́ніе имѣ́ла еси́, я́ко пре́жде Изра́иль: боже́ственныя бо ма́нны предсуди́ла еси́ безслове́сно, любосла́стное страсте́й объяде́ніе.

Кладенцы́, душе́, предпочла́ еси́ ханане́йскихъ мы́слей па́че жи́лы ка́мене, изъ него́же прему́дрости, я́ко ча́ша, пролива́етъ то́ки богосло́вія.

Свина́я мяса́, и котлы́, и еги́петскую пи́щу па́че небе́сныя предсуди́ла еси́, душе́ моя́, я́коже дре́вле неразу́мніи лю́діе въ пусты́ни.

Яко уда́ри Моисе́й, ра́бъ Тво́й, жезло́мъ ка́мень, обра́зно животвори́вая ре́бра Твоя́ прообразова́ше, изъ ни́хже вси́ питіе́ жи́зни, Спа́се, почерпа́емъ.

Испыта́й, душе́, и смотря́й, я́коже Іису́съ Нави́нъ, обѣтова́нія зе́млю, какова́ е́сть, и всели́ся въ ню́ благозако́ніемъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Господи, помилуй. [Трижды.] Слава, и нынѣ.

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же. [Два́жды.]

Киво́тъ я́ко ноша́шеся на колесни́цѣ, За́нъ о́ный, егда́ превра́щшуся тельцу́, то́чію косну́ся, Бо́жіимъ искуси́ся гнѣ́вомъ. Но того́ дерзнове́нія убѣжа́вши, душе́, почита́й Боже́ственная че́стнѣ.

Слы́шала еси́ Авессало́ма, ка́ко на естество́ воста́? Позна́ла еси́ того́ скве́рная дѣя́нія, и́миже оскверни́ ло́же Дави́да отца́. Но ты́ подража́ла еси́ того́ стра́стная и любосла́стная стремле́нія.

Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство тѣ́лу твоему́: ино́го бо Ахитофе́ла обрѣ́тши — врага́, душе́, снизшла́ еси́ сего́ совѣ́томъ. Но сія́ разсы́па Са́мъ Христо́съ, да ты́ вся́ко спасе́шися.

Соломо́нъ чу́дный и благода́ти прему́дрости испо́лненный, се́й лука́вое иногда́ предъ Бо́гомъ сотвори́въ, отступи́ отъ Него́. Ему́же ты́ прокля́тымъ твои́мъ житіе́мъ, душе́, уподо́билася еси́.

Сластьми́ влеко́мь страсте́й свои́хъ оскверня́шеся, увы́ мнѣ́, рачи́тель прему́дрости, рачи́тель блу́дныхъ же́нъ, и стра́ненъ отъ Бо́га. Его́же ты́ подража́ла еси́ умо́мъ, о душе́, сладостра́стьми скве́рными.

Ровоа́му поревнова́ла еси́, непослу́шавшему совѣ́та о́тча, ку́пно же и злѣ́йшему рабу́ Іеровоа́му, пре́жнему отсту́пнику, душе́. Но бѣ́гай подража́нія и зови́ Бо́гу: согрѣши́хъ, уще́дри мя́!

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. [Два́жды.]

Ты́ Озíи, душе́, поревнова́вши, сего́ прокаже́ніе въ себѣ́ стяжа́ла еси́ сугу́бо: безмѣ́стная бо мы́слиши, беззако́нная же дѣ́еши. Оста́ви, я́же и́маши, и притецы́ къ покая́нію!

Ниневи́тяны, душе́, слы́шала еси́ ка́ющіяся Бо́гу вре́тищемъ и пе́пеломъ. Си́хъ не подража́ла еси́, но яви́лася еси́ злѣ́йшая всѣ́хъ пре́жде зако́на и по зако́нѣ прегрѣши́вшихъ.

Въ ро́вѣ бла́та слы́шала еси́ Іеремíю, душе́, гра́да Сіо́ня рыда́ньми вопію́ща, и сле́зъ и́щуща. Подража́й сего́ плаче́вное житіе́, и спасе́шися.

Іо́на въ Ѳарси́съ побѣже́, проразумѣ́въ обраще́ніе ниневи́тяновъ. Разумѣ́ бо, я́ко проро́къ, Бо́жіе благоутро́біе, тѣ́мже ревнова́ше проро́честву не солга́тися.

Даніи́ла въ ро́вѣ слы́шала еси́, ка́ко загради́ уста́, о душе́, звѣре́й. Увѣ́дала еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́ріи погаси́ша вѣ́рою пе́щи пла́мень горя́щій.

Ве́тхаго Завѣ́та вся́ приведо́хъ ти́, душе́, къ подо́бію: подража́й пра́ведныхъ боголюби́вая дѣя́нія, избѣ́гни же па́ки лука́выхъ грѣхо́въ.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ. [Два́жды.]

Христо́съ искуша́шеся, діа́волъ искуша́ше, показу́я ка́меніе, да хлѣ́би бу́дутъ; на го́ру возведе́ ви́дѣти вся́ ца́рствія мíра во мгнове́ніи. Убо́йся, о душе́, ловле́нія, трезви́ся, моли́ся на вся́кій ча́съ Бо́гу.

Го́рлица пустыннолю́бная, гла́съ вопію́щаго возгласи́, Христо́въ свѣти́льникъ, проповѣ́дуяй покая́ніе: Иродъ беззако́ннова со Иродіа́дою. Зри́, душе́ моя́, да не увя́знеши въ беззако́нныя сѣ́ти, но облобыза́й покая́ніе.

Въ пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, и Іуде́я вся́ и Самарíя слы́шавше, теча́ху и исповѣ́даху грѣхи́ своя́, креща́ющеся усе́рдно. Ихже ты́ не подража́ла еси́, душе́.

Бра́къ у́бо честны́й и ло́же нескве́рно: обоя́ бо Христо́съ пре́жде благослови́, пло́тію яды́й, и въ Ка́нѣ же на бра́цѣ во́ду въ вино́ соверша́я, и показу́я пе́рвое чу́до, да ты́ измѣни́шися, о душе́.

Разсла́бленнаго стя́гну Христо́съ, о́дръ взе́мша; и ю́ношу уме́рша воздви́же — вдови́че рожде́ніе; и со́тнича о́трока; и самаряны́нѣ яви́ся, въ ду́сѣ слу́жбу тебѣ́, душе́, предживописа́.

Кровоточи́вую иcцѣли́ прикоснове́ніемъ кра́я ри́зна Госпо́дь, прокаже́нныя очи́сти, слѣпы́я и хромы́я просвѣти́въ, испра́ви, глухíя же, и нѣмы́я, и нича́щія ни́зу исцѣли́ сло́вомъ, да ты́ спасе́шися, окая́нная душе́.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

[Припѣ́въ: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.]

Андре́ю: Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

И про́чее послѣ́дованіе повече́рія.


Последование канона преподобного Андрея Критского в среду первой недели Великого Поста.

Среда пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́

НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

Нача́ло, я́коже въ мимоше́дшихъ дне́хъ, и пое́мъ настоя́щій Вели́кій кано́нъ преподо́бнаго отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго, Іерусали́мскаго.
Твори́мъ же на ко́емждо тропарѣ́ мета́нія три́, глаго́люще и сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́. Гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

Отъ ю́ности, Христе́, за́повѣди Твоя́ преступи́хъ, всестра́стно небрегíй, уны́ніемъ преидо́хъ житіе́. Тѣ́мже зову́ Ти, Спа́се: поне́ на коне́цъ спаси́ мя.

Пове́ржена мя́, Спа́се, предъ враты́ Твои́ми, поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во а́дъ тща́, но пре́жде конца́, я́ко Человѣколю́бецъ, да́ждь ми́ прегрѣше́ній оставле́ніе.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́въ въ блудѣ́, пу́стъ е́смь плодо́въ благочести́выхъ, а́лченъ же зову́: Отче щедро́тъ, предвари́въ, Ты́ мя́ уще́дри.

Въ разбо́йники впады́й а́зъ е́смь помышле́ньми мои́ми, ве́сь отъ ни́хъ уязви́хся ны́нѣ и испо́лнихся ра́нъ, но Са́мъ ми́ предста́въ, Христе́ Спа́се, исцѣли́.

Свяще́нникъ, мя́ предви́дѣвъ, ми́мо и́де, и леви́тъ, ви́дя въ лю́тыхъ, на́га, презрѣ́. Но изъ Марíи возсія́вый Іису́се, Ты́ предста́въ, уще́дри мя́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Ты́ ми да́ждь свѣтоза́рную благода́ть отъ Боже́ственнаго свы́ше промышле́нія, избѣжа́ти страсте́й омраче́нія и пѣ́ти усе́рдно твоего́, Марíе, житія́ кра́сная исправле́нія.

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, отъ Дѣ́вы пло́тію прише́дшаго. [Два́жды.]

Поползо́хся, я́ко Дави́дъ, блу́дно и оскверни́хся, но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.

Ни сле́зъ, ниже́ покая́нія и́мамъ, ниже́ умиле́нія: Са́мъ ми́ сія́, Спа́се, я́ко Бо́гъ, да́руй.

Погуби́хъ первозда́нную добро́ту и благолѣ́піе мое́, и ны́нѣ лежу́ на́гъ и стыжду́ся.

Две́рь Твою́ не затвори́ мнѣ́ тогда́, Го́споди, Го́споди, но отве́рзи ми́ сію́, ка́ющемуся Тебѣ́.

Внуши́ воздыха́нія души́ моея́, и о́чію мое́ю пріими́ ка́пли, Спа́се, и спаси́ мя.

Человѣколю́бче, хотя́й всѣ́мъ спасти́ся, Ты́ воззови́ мя, и пріими́, я́ко Бла́гъ, ка́ющагося.

[Припѣ́вѣ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.]

Богоро́диченъ: Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, еди́на Всепѣ́тая, моли́ прилѣ́жно, во е́же спасти́ся на́мъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ, ма́нну одожди́вый и во́ду изъ ка́мене источи́вый дре́вле въ пусты́ни лю́демъ Мои́мъ десни́цею еди́ною и крѣ́постію Мое́ю.

Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ! — Внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопію́ща, и удали́ся пре́ждняго грѣха́, и бо́йся, я́ко Неумы́тнаго, и я́ко Судіи́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́, многогрѣ́шная душе́? То́кмо пе́рвому Ка́ину и Ламе́ху о́ному, каменова́вшая тѣ́ло злодѣ́йствы и уби́вшая у́мъ безслове́сными стремле́ньми.

Вся́ пре́жде зако́на прете́кши, о душе́, Си́ѳу не уподо́билася еси́, ни Ено́са подража́ла еси́, ни Ено́ха преложе́ніемъ, ни Но́я, но яви́лася еси́ убо́га пра́ведныхъ жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гнѣ́ва Бо́га твоего́, душе́ моя́, и потопи́ла еси́ всю́, я́коже зе́млю, пло́ть, и дѣя́нія, и житіе́, и пребыла́ еси́ внѣ́ спаси́тельнаго ковче́га.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Всѣ́мъ усе́рдіемъ и любо́вію притекла́ еси́ Христу́, пе́рвый грѣха́ пу́ть отвра́щши, и въ пусты́няхъ непроходи́мыхъ пита́ющися, и Того́ чи́стѣ соверша́ющи Боже́ственныя за́повѣди.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, нераздѣ́льная Еди́нице, ка́ющася мя́ пріими́, согрѣши́вша спаси́, Твое́ е́смь созда́ніе — не пре́зри, но пощади́ и изба́ви о́гненнаго мя́ осужде́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо къ Тебѣ́ притека́ющихъ и приста́нище су́щихъ въ бу́ри, ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мнѣ́ моли́твами Твои́ми.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́повѣдей Твои́хъ подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́нъ Свя́тъ еси́ и Госпо́дь. [Два́жды.]

Благослове́нія Си́мова не наслѣ́довала еси́, душе́ окая́нная, ни простра́нное одержа́ніе, я́коже Іа́феѳъ, имѣ́ла еси́ на земли́ оставле́нія.

Отъ земли́ Харра́нъ изы́ди — отъ грѣха́, душе́ моя́, гряди́ въ зе́млю, точа́щую присноживо́тное нетлѣ́ніе, е́же Авраа́мъ наслѣ́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, и бы́вша прише́лца. Сего́ произволе́нію подража́й.

У ду́ба Мамврíйскаго учреди́въ патріа́рхъ Ангелы, наслѣ́дствова по ста́рости обѣтова́нія лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, разумѣ́вши но́вую же́ртву, та́йно всесожже́нную Го́сподеви, подража́й его́ произволе́нію.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ніе. Ви́ждь, да не ка́ко подо́бно что́ постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Содержи́мь е́смь бу́рею и треволне́ніемъ согрѣше́ній, но сама́ мя, ма́ти, ны́нѣ спаси́ и къ приста́нищу Боже́ственнаго покая́нія возведи́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Ра́бское моле́ніе и ны́нѣ, преподо́бная, прине́сши ко благоутро́бнѣй моли́твами твои́ми Богоро́дицѣ, отве́рзи ми́ Боже́ственныя вхо́ды.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, въ Тро́ицѣ пѣва́емая Ѵпоста́сей, спаси́ ны, вѣ́рою покланя́ющіяся держа́вѣ Твое́й.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Отъ Отца́ безлѣ́тна Сы́на въ лѣ́то, Богороди́телнице, неискусому́жно родила́ еси́, — стра́нное чу́до! — пребы́вши Дѣ́ва доя́щи.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди. [Два́жды.]

Тѣ́ло оскверни́ся, ду́хъ окаля́ся, ве́сь острупи́хся, но, я́ко вра́чь, Христе́, обоя́ покая́ніемъ мои́мъ уврачу́й, омы́й, очи́сти, покажи́, Спа́се мо́й, па́че снѣ́га чистѣ́йша.

Тѣ́ло Твое́ и Кро́вь, распина́емый о всѣ́хъ, положи́лъ еси́, Сло́ве: Тѣ́ло у́бо — да мя́ обнови́ши, Кро́вь — да омы́еши мя́. Ду́хъ же пре́далъ еси́, да мя́ приведе́ши, Христе́, Твоему́ Роди́телю.

Содѣ́лалъ еси́ спасе́ніе посредѣ́ земли́, Ще́дре, да спасе́мся: во́лею на дре́вѣ распя́лся еси́; Еде́мъ затворе́нный отве́рзеся; го́рняя и до́льняя тва́рь, язы́цы вси́ спасе́ни, покланя́ются Тебѣ́.

Да бу́детъ ми́ купѣ́ль, Кро́вь изъ ре́бръ Твои́хъ, вку́пѣ и питіе́, источи́вшее во́ду оставле́нія, да обою́ду очища́юся, помазу́яся и пія́, я́ко пома́заніе и питіе́, Сло́ве, живото́чная Твоя́ словеса́.

Ча́шу Це́рковь стяжа́ — ре́бра Твоя́ живоно́сная, изъ ни́хже сугу́быя на́мъ источи́ то́ки, оставле́нія и ра́зума, во о́бразъ дре́вняго и но́ваго, — двои́хъ вку́пѣ завѣ́товъ, Спа́се на́шъ.

На́гъ е́смь черто́га, на́гъ е́смь и бра́ка, ку́пно и ве́чери: свѣти́льникъ угасе́, я́ко безъеле́йный, черто́гъ заключи́ся мнѣ́ спя́щу, ве́черя снѣде́ся, а́зъ же по руку́ и но́гу свя́занъ, во́нъ низве́рженъ е́смь.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное Существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. [Два́жды.]

Яко тя́жкій нра́вомъ, фарао́ну го́рькому бы́хъ, Влады́ко, Іанни́ и Іамври́ душе́ю и тѣ́ломъ, и погруже́нь умо́мъ. Но помози́ ми.

Ка́ломъ смѣси́хся окая́нный умо́мъ: омы́й мя́, Влады́ко, ба́нею мои́хъ сле́зъ, молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду убѣли́въ я́ко снѣ́гъ.

Аще испыта́ю моя́ дѣла́, Спа́се, вся́каго человѣ́ка превозше́дша грѣха́ми себе́ зрю́, я́ко ра́зумомъ му́дрствуяй согрѣши́хъ, не невѣ́дѣніемъ.

Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ніе Твое́! Согрѣши́хъ — осла́би ми́, я́ко естество́мъ чи́стый Са́мъ сы́й еди́нъ, и и́нъ ра́звѣ Тебе́ никто́же е́сть кромѣ́ скве́рны.

Мене́ ра́ди, Бо́гъ сы́й, вообрази́лся еси́ въ мя́, показа́лъ еси́ чудеса́, исцѣли́въ прокаже́нныя и разсла́бленнаго стягну́въ, кровоточи́выя то́къ уста́вилъ еси́, Спа́се, прикоснове́ніемъ ри́зъ.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Преподо́бныя: Струи́ Іорда́нскія преше́дши, обрѣла́ еси́ поко́й безболѣ́зненный, пло́ти сла́сти избѣжа́вши, ея́же и на́съ изми́ твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й. [Два́жды.]

Воста́ни и побори́, я́ко Іису́съ Амали́ка, плотскíя стра́сти, и Гаваони́ты — ле́стныя по́мыслы при́сно побѣжда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, я́ко пре́жде ковче́гъ, и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́ніи обѣтова́нія, душе́: Бо́гъ повелѣва́етъ.

Яко спа́слъ еси́ Петра́ возопи́вша, — спаси́! — предвари́въ мя́, Спа́се, отъ звѣ́ря мя́ изба́ви, просте́ръ Твою́ ру́ку, и возведи́ изъ глубины́ грѣхо́вныя.

Приста́нище Тя́ вѣ́мъ ути́шное, Влады́ко, Влады́ко Христе́, но отъ незаходи́мыхъ глуби́нъ грѣха́ и отча́янія мя́, предвари́въ, изба́ви.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

[Господи, помилуй. [Трижды.] Слава, и нынѣ.]

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же. [Два́жды.]

Манассíева собрала́ еси́ согрѣше́нія изволе́ніемъ, поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, и умно́живши, душе́, негодова́ніе. Но того́ покая́нію ревну́ющи те́плѣ, стяжи́ умиле́ніе.

Ахаа́вовымъ поревнова́ла еси́ скве́рнамъ, душе́ моя́, — увы́ мнѣ́! — была́ еси́ плотски́хъ скве́рнъ пребыва́лище и сосу́дъ сра́мленъ страсте́й. Но изъ глубины́ твоея́ воздохни́ и глаго́ли Бо́гу грѣхи́ твоя́.

Заключи́ся тебѣ́ не́бо, душе́, и гла́дъ Бо́жій пости́же тя́, егда́ Иліи́ Ѳесви́тянина, я́коже Ахаа́въ, не покори́ся словесе́мъ иногда́. Но Сара́фѳіи уподо́бися: напита́й проро́чу ду́шу.

Попали́ Илія́ иногда́ два́щи пятьдеся́тъ Іезаве́линыхъ, егда́ сту́дныя проро́ки погуби́ во обличе́ніе Ахаа́вово. Но бѣ́гай подража́нія двою́, душе́, и укрѣпля́йся.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. [Два́жды.]

Правосу́де Спа́се, поми́луй и изба́ви мя́ огня́ и преще́нія, е́же и́мамъ на судѣ́ пра́ведно претерпѣ́ти: осла́би ми́ пре́жде конца́, добродѣ́телію и покая́ніемъ.

Яко разбо́йникъ вопію́ Ти: помяни́ мя! Яко Пе́тръ пла́чу го́рцѣ. Осла́би ми́, Спа́се, — зову́ я́ко мыта́рь, слезю́ я́ко блудни́ца. Пріими́ мое́ рыда́ніе, я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ніе, Спа́се, исцѣли́ смире́нныя моея́ души́, еди́не Врачу́: пла́стырь мнѣ́ наложи́, и еле́й, и вино́ — дѣла́ покая́нія, умиле́ніе со слеза́ми.

Ханане́ю и а́зъ подража́я, — поми́луй мя́, — вопію́, — сы́не Дави́довъ! Каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая. Пла́чу, я́ко Ма́рѳа и Марíя надъ Ла́заремъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ. [Два́жды.]

Неду́ги исцѣля́я, ни́щимъ благовѣствова́ше Христо́съ Сло́во, вре́дныя уврачева́, съ мытари́ ядя́ше, со грѣ́шники бесѣ́доваше, Іаи́ровы дще́ре ду́шу, предуме́ршую, возврати́ осяза́ніемъ руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца цѣлому́дрствоваше, и фарисе́й хваля́ся, осужда́шеся. Овъ у́бо: очи́сти мя́! Ова же: поми́луй мя́! Се́й же велича́шеся, вопія́: Бо́же, благодарю́ Тя! и про́чія безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бѣ́, но оба́че спаса́шеся, и фари́сей Си́монъ соблажня́шеся, и блудни́ца пріима́ше оста́вительная разрѣше́нія отъ Иму́щаго крѣ́пость оставля́ти грѣхи́. Юже, душе́, потщи́ся подража́ти.

Блудни́цѣ, о окая́нная душе́ моя́, не поревнова́ла еси́, я́же, пріи́мши мѵ́ра алава́стръ, со слеза́ми ма́заше но́зѣ Спа́совѣ, отре́ же власы́, дре́внихъ согрѣше́ній рукописа́ніе раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́съ благовѣ́стіе, душе́ моя́, увѣ́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. Убо́йся указа́нія, да не бу́деши я́коже о́ны, и́хже содо́мляномъ Влады́ко уподо́бивъ, да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, яви́шися отча́яніемъ ханане́и, вѣ́ру слы́шавшая, ея́же дщи́ сло́вомъ Бо́жіимъ исцѣли́ся. Сы́не Дави́довъ, спаси́ и мене́! — воззови́ изъ глубины́ се́рдца, я́коже она́ Христу́.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

Припѣ́въ: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.

Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

Подо́бнѣ и про́чее послѣ́дованіе повече́рія. 


Последование канона преподобного Андрея Критского в четверток первой недели Великого Поста.

Четверг пе́рвыя седми́цы Вели́каго поста́

НА ВЕЛИЦѢМЪ ПОВЕЧЕРІИ,

Пое́мъ настоя́щій Вели́кій кано́нъ преподо́бнаго отца́ на́шего Андре́я Кри́тскаго и Іерусали́мскаго.
Твори́мъ же на кíйждо тропарь́ покло́ны три́, глаго́люще и сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́. Гла́съ 6. Ирмосы́ по два́жды.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Помо́щникъ и Покрови́тель бы́стъ мнѣ́ во спасе́ніе, Се́й мо́й Бо́гъ, и просла́влю Его́, Бо́гъ отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися. [Два́жды.]

Агнче Бо́жій, взе́мляй грѣхи́ всѣ́хъ, возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

Тебѣ́ припа́даю, Іису́се, согрѣши́хъ Ти́, очи́сти мя́, возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

Не вни́ди со мно́ю въ су́дъ, нося́ моя́ дѣя́нія, словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́нія, но въ щедро́тахъ Твои́хъ презира́я моя́ лю́тая, спаси́ мя́, Всеси́льне.

Покая́нія вре́мя, прихожду́ Ти, Созда́телю моему́: возми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Благоутро́бенъ, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

Бога́тство душе́вное ижди́въ грѣхо́мъ, пу́стъ е́смь добродѣ́телей благочести́выхъ, гла́дствуя же зову́: ми́лости Пода́телю, Го́споди, спаси́ мя.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Прикло́ньшися Христо́вымъ Боже́ственнымъ зако́номъ, къ сему́ приступи́ла еси́, сла́достей неудержи́мая стремле́нія оста́вивши, и вся́кую добродѣ́тель всеблагоговѣ́йно, я́ко еди́ну, испра́вила еси́.

Сла́ва, тро́иченъ: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́ницѣ покланя́емая, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, наде́жде и предста́телство Тебе́ пою́щихъ, возьми́ бре́мя отъ мене́ тя́жкое грѣхо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася пріими́ мя.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, отъ Дѣ́вы пло́тію прише́дшаго. [Два́жды.]

Му́жа уби́хъ, — глаго́летъ, — въ я́зву мнѣ́ и ю́ношу въ стру́пъ, — Ламе́хъ рыда́я, вопія́ше. Ты́ же не трепе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши пло́ть и у́мъ оскверни́вши.

Сто́лпъ умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, и утвержде́ніе водрузи́ти твои́ми похотьми́, а́ще не бы́ Зижди́тель удержа́лъ совѣ́ты твоя́ и низве́рглъ на зе́млю ухищре́нія твоя́.

О, ка́ко поревнова́хъ Ламе́ху, пе́рвому убíйцѣ: ду́шу я́ко му́жа, у́мъ я́ко ю́ношу, я́ко бра́та же моего́ тѣ́ло уби́въ, я́ко Ка́инъ убíйца, любосла́стными стремле́ньми.

Одожди́ Госпо́дь отъ Го́спода о́гнь иногда́ на беззако́ніе гнѣ́вающее, соже́гъ содо́мляны. Ты́ же о́гнь вжегла́ еси́ гее́нскій, въ не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Уязви́хся, ура́нихся: се́ стрѣ́лы вра́жія, уязви́вшія мою́ ду́шу и тѣ́ло, се́ стру́пы, гное́нія, омраче́нія вопію́тъ ра́ны самово́льныхъ мои́хъ страсте́й.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Просте́рла еси́ ру́цѣ твои́ къ Ще́дрому Бо́гу, Марíе, въ бе́зднѣ зо́лъ погружа́емая, и я́коже Петру́ человѣколю́бно, ру́ку Боже́ственную простре́, твое́ обраще́ніе вся́чески ища́й.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, нераздѣ́льная Еди́нице, ка́ющася мя́ пріими́, согрѣши́вша спаси́, Твое́ е́смь созда́ніе — не пре́зри, но пощади́ и изба́ви о́гненнаго мя́ осужде́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо къ Тебѣ́ притека́ющихъ и приста́нище су́щихъ въ бу́ри, ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мнѣ́ моли́твами Твои́ми. 

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́повѣдей Твои́хъ подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́нъ Свя́тъ еси́ и Госпо́дь[Два́жды.]

Ага́рѣ дре́вле, душе́, еги́птянынѣ, уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́ніемъ, и ро́ждши но́ваго Исмаи́ла — презо́рство.

Іа́ковлю лѣ́ствицу разумѣ́ла еси́, душе́ моя́, явля́емую отъ земли́ къ небесе́мъ. Почто́ не имѣ́ла еси́ восхо́да тве́рда — благоче́стія?

Свяще́нника Бо́жія и царя́ уедине́на — Христо́во подо́біе въ мíрѣ житія́ въ человѣ́цѣхъ, подража́й.

Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, пре́жде да́же не пріи́метъ коне́цъ житія́ торжество́, пре́жде да́же две́рь не заключи́тъ черто́га Госпо́дь.

Не бу́ди сто́лпъ сла́ный, душе́, возврати́вшися вспя́ть, о́бразъ да устраши́тъ тя́ Содо́мскій: горѣ́ въ Сиго́ръ спаса́йся.

Моле́нія, Влады́ко, Тебе́ пою́щихъ не отве́ржи, но уще́дри, Человѣколю́бче, и пода́ждь вѣ́рою прося́щимъ оставле́ніе.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, въ Тро́ицѣ пѣва́емая Ѵпоста́сей, спаси́ ны, вѣ́рою покланя́ющіяся держа́вѣ Твое́й.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Отъ Отца́ безлѣ́тна Сы́на въ лѣ́то, Богороди́телнице, неискусому́жно родила́ еси́, — стра́нное чу́до! — пребы́вши Дѣ́ва доя́щи. 

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́ша проро́къ прише́ствіе Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши отъ Дѣ́вы роди́тися и человѣ́комъ яви́тися, и глаго́лаше: услы́шахъ слу́хъ Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди. [Два́жды.]

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло и испо́лнено болѣ́зней и лука́вства, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му, Спа́се: Са́мъ мя́ уще́дри.

Ца́рскимъ досто́инствомъ, вѣнце́мъ и багряни́цею одѣ́янъ, многоимѣ́нный человѣ́къ и пра́ведный, бога́тствомъ кипя́ и ста́ды, внеза́пу бога́тства, сла́вы, и ца́рства, обнища́въ, лиши́ся.

Аще пра́веденъ бя́ше о́нъ и непоро́ченъ па́че всѣ́хъ, и не убѣже́ ловле́нія льсти́ваго и сѣ́ти. Ты́ же, грѣхолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, а́ще чесому́ отъ недовѣ́домыхъ случи́тся наити́ тебѣ́?

Высокоглаго́ливъ ны́нѣ е́смь, жесто́къ же и се́рдцемъ, вотще́ и всу́е. Да не съ фарисе́емъ осу́диши мя́, па́че же мытаре́во смире́ніе пода́ждь ми́, еди́не Ще́дре, Правосу́де, и сему́ мя сочисли́.

Согрѣши́хъ, досади́въ сосу́ду пло́ти моея́, вѣ́мъ, Ще́дре, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́мъ мя́ уще́дри.

Самоистука́нъ бы́хъ страстьми́, ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́мъ мя́ уще́дри.

Не послу́шахъ гла́са Твоего́, преслу́шахъ писа́ніе Твое́, Законополо́жника, но въ покая́ніи мя́ пріими́ и въ ра́зумъ призови́, да не бу́ду стяжа́ніе, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́мъ мя́ уще́дри.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Вели́кихъ безмѣ́стій во глубину́ низве́дшися, неодержи́ма была́ еси́, но востекла́ еси́ по́мысломъ лу́чшимъ, къ кра́йней дѣя́ньми я́вѣ добродѣ́тели пресла́вно, а́нгельское естество́, Марíе, удиви́вши.

Сла́ва, тро́иченъ: Нераздѣ́льное Существо́мъ, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопію́ Ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: И ражда́еши, и дѣ́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́мъ Дѣ́ва: Рожде́йся обновля́етъ зако́ны естества́, утро́ба же ражда́етъ неражда́ющая. Бо́гъ идѣ́же хо́щетъ, побѣжда́ется естества́ чи́нъ, твори́тъ бо ели́ка хо́щетъ. 

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. [Два́жды.]

Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, пріиди́, припади́ къ нога́ма Іису́совыма, да тя́ испра́витъ, и да хо́диши пра́во стези́ Госпо́дни.

Аще и кла́дязь еси́ глубо́кій, Влады́ко, источи́ ми во́ду изъ пречи́стыхъ Твои́хъ жи́лъ, да, я́ко самаряны́ня, не ктому́ пія́й, жа́жду: жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́мъ да бу́дутъ ми́ сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и а́зъ зѣ́ницы се́рдца и ви́жду Тя́ у́мно, Свѣ́та Превѣ́чна.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Несравне́ннымъ жела́ніемъ, всебога́тая, Дре́ву возжелѣ́вши поклони́тися Живо́тному, сподо́билася еси́ жела́нія; сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шнія сла́вы.

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице, сла́вимъ Еди́наго Бо́га: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ еси́, Отче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Изъ Тебе́ облече́ся въ мое́ смѣше́ніе, нетлѣ́нная, безму́жная Ма́ти Дѣ́во, Бо́гъ созда́вый вѣ́ки, и соедини́ Себѣ́ человѣ́ческое естество́. 

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ отъ а́да преиспо́дняго, и возведе́ отъ тли́ живо́тъ мо́й. [Два́жды.]

Азъ е́смь, Спа́се, ю́же погуби́лъ еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, но, вже́гъ свѣти́льникъ — Предте́чу Твоего́, Сло́ве, взыщи́ и обря́щи Тво́й о́бразъ.

Воста́ни и побори́, я́ко Іису́съ Амали́ка, плотскíя стра́сти, и гаваони́ты — ле́стныя по́мыслы при́сно побѣжда́ющи.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Да страсте́й пла́мень угаси́ши, сле́зъ ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Марíе, душе́ю распала́ема, и́хже благода́ть пода́ждь и мнѣ́, твоему́ рабу́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Безстра́стіе небе́сное стяжа́ла еси́ кра́йнимъ на земли́ житіе́мъ, ма́ти, тѣ́мже тебе́ пою́щимъ страсте́й изба́витися моли́твами твои́ми моли́ся.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ица е́смь проста́, нераздѣ́льна, раздѣ́льна Ли́чнѣ, и Еди́ница е́смь Естество́мъ соедине́на, — Оте́цъ глаго́летъ, и Сы́нъ, и Боже́ственный Ду́хъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́мъ роди́, воображе́на по на́мъ. Его́же, я́ко Созда́теля всѣ́хъ, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

[Господи, помилуй. [Трижды.] Слава, и нынѣ.

Конда́къ, гла́съ 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́цъ приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́тъ тя́ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй. 

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ предъ Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, но не преда́ждь на́съ до конца́, отце́въ Бо́же. [Два́жды.]

Исчезо́ша днíе мои́, я́ко со́ніе востаю́щаго, тѣ́мже я́ко Езекíя слезю́ на ло́жи мое́мъ, приложи́тися мнѣ́ лѣ́томъ живота́. Но кíй Иса́ія предста́нетъ тебѣ́, душе́, а́ще не всѣ́хъ Бо́гъ?

Припа́даю Ти́ и приношу́ Тебѣ́, я́коже сле́зы, глаго́лы моя́: согрѣши́хъ, я́ко не согрѣши́ блудни́ца, и беззако́нновахъ, я́ко и́ный никто́же на земли́. Но уще́дри, Влады́ко, творе́ніе Твое́, и воззови́ мя!

Погребо́хъ о́бразъ Тво́й и растли́хъ за́повѣдь Твою́, вся́ помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свѣща́. Но уще́дривъ, возда́ждь ми́, я́коже пое́тъ Дави́дъ, ра́дованіе.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, глаго́ли Бо́гу вся́ вѣ́дущему: Ты́ вѣ́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, но Са́мъ мя́ поми́луй, я́коже пое́тъ Дави́дъ, по ми́лости Твое́й!

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Возопи́вши ко Пречи́стѣй Богома́тери, пе́рвѣе отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, ну́ждно стужа́ющихъ, и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго. Но да́ждь ны́нѣ по́мощь отъ ско́рби и мнѣ́, рабу́ твоему́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжелѣ́ла еси́, Его́же ра́ди пло́ть изнури́ла еси́, преподо́бная, моли́ ны́нѣ Христа́ о рабѣ́хъ, я́ко да ми́лостивъ бы́въ, всѣ́мъ на́мъ ми́рное состоя́ніе да́руетъ, почита́ющимъ Его́.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Про́стая, Нераздѣ́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Свѣ́тове и Свѣ́тъ, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́гъ Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́тъ и Животы́, душе́, — всѣ́хъ Бо́га.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пое́мъ Тя́, благослови́мъ Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́телнице, я́ко Нераздѣ́льныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́мъ, су́щимъ на земли́, небе́сная. 

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Его́же во́инства небе́сная сла́вятъ, и трепе́щутъ херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ніе и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. [Два́жды.]

Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу я́ко мѵ́ро истощава́я на главу́, зову́ Ти, я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, мольбу́ приношу́ и оставле́ніе прошу́ прія́ти.

Аще и никто́же, я́коже а́зъ, согрѣши́хъ Тебѣ́, но оба́че пріими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, стра́хомъ ка́ющася и любо́вію зову́ща: согрѣши́хъ Тебѣ́ еди́ному, поми́луй мя́, Ми́лостиве.

Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ніе и взыщи́, я́ко па́стырь, поги́бшее, предвари́ заблу́ждшаго, восхити́ отъ во́лка, сотвори́ мя овча́ на па́ствѣ Твои́хъ ове́цъ.

Егда́, Судіе́, ся́деши я́ко Блогоутро́бенъ, и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Спа́се, — о, каковы́й стра́хъ тогда́! пе́щи горя́щей, всѣ́мъ боя́щимся нестерпи́маго Суди́ща Твоего́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Свѣ́та незаходи́маго Ма́ти тя́ просвѣти́вши, отъ омраче́нія страсте́й разрѣши́. Тѣ́мже, вше́дши въ духо́вную благода́ть, просвѣти́, Марíе, тя́ вѣ́рно восхваля́ющія.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Чу́до но́во ви́дѣвъ, ужаса́шеся боже́ственный, въ тебѣ́ воистинну, ма́ти, Зоси́ма: а́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасомъ ве́сь исполня́шеся, Христа́ поя́ во вѣ́ки.

Сла́ва, тро́иченъ: Безнача́льне Отче, Сы́не собезнача́льне, Утѣ́шителю благíй, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жія Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Яко отъ оброще́нія червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ Твое́мъ пло́ть истка́ся, тѣ́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́емъ. 

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ. [Два́жды.]

Умилосе́рдися, спаси́ мя, Сы́не Дави́довъ, поми́луй, бѣсну́ющіяся сло́вомъ исцѣли́вый. Гла́съ же благоутро́бный, я́ко разбо́йнику, мнѣ́ рцы́: ами́нь глаго́лю тебѣ́, со Мно́ю бу́деши въ раи́, егда́ пріиду́ во сла́вѣ Мое́й.

Разбо́йникъ оглаго́ловаше Тя́, разбо́йникъ богосло́вяше Тя́, о́ба бо на крестѣ́ сви́сяста. Но, о Благоутро́бне, я́ко вѣ́рному разбо́йнику Твоему́, позна́вшему Тя́ Бо́га, и мнѣ́ отве́рзи две́рь сла́внаго Ца́рствія Твоего́.

Тва́рь садрога́шеся, распина́ема Тя́ ви́дящи: го́ры и ка́менія стра́хомъ распада́хуся, и земля́ сотряса́шеся, и а́дъ обнажа́шеся, и соомрача́шеся свѣ́тъ во дни́, зря́ Тебе́, Іису́се, пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йныхъ покая́нія плодо́въ не истяжи́ отъ мене́, и́бо крѣ́пость моя́ во мнѣ́ оскудѣ́. Се́рдце мнѣ́ да́руй при́сно сокруше́нное, нищету́ же духо́вную, да сія́ Тебѣ́ принесу́, я́ко прія́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судіе́ мо́й и Вѣ́дче мо́й! Хотя́й па́ки пріити́ со а́нгелы суди́ти мíру всему́, ми́лостивымъ Твои́мъ о́комъ тогда́ ви́дѣвъ мя́, пощади́ и уще́дри мя́, Іису́се, па́че вся́каго естества́ человѣ́ча согрѣши́вша.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Удиви́ла еси́ всѣ́хъ стра́ннымъ житіе́мъ твои́мъ, а́нгеловъ чи́ны и человѣ́ковъ собо́ры, невеще́ственно пожи́вши и естество́ преше́дши. Имже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, Марíе, Іорда́нъ прешла́ еси́.

[Припѣ́въ: Преподо́бная ма́ти Марíе, моли́ Бо́га о на́съ.]

Марíи: Уми́лостиви Созда́теля о хва́лящихъ тя́, преподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ній и скорбе́й, о́крестъ напа́дающихъ. Да, изба́вившеся отъ напа́стей, возвели́чимъ непреста́нно просла́вльшаго тя́ Го́спода.

[Припѣ́въ: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́съ.]

Андре́ю: Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннѣйшій, па́стырю Кри́тскій! Не преста́й моля́ся о воспѣва́ющихъ тя́, да изба́вимся вси́ гнѣ́ва, и ско́рби, и тлѣ́нія, и прегрѣше́ній безмѣ́рныхъ, чту́щіи твою́ па́мять вѣ́рно.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, Боже́ственному Ду́ху вѣ́рно поклони́мся — Тро́ицѣ нераздѣ́льнѣй, Еди́ницѣ по существу́, я́ко Свѣ́ту и Свѣ́томъ, и Животу́ и Живото́мъ, животворя́щему и просвѣща́ющему концы́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Гра́дъ Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. Въ Тебѣ́ бо се́й вѣ́рно ца́рствуяй, въ Тебѣ́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побѣжда́яй, побѣжда́етъ вся́кое искуше́ніе, и плѣня́етъ ра́тники, и прохо́дитъ послуша́ніе.

Та́же пое́мъ о́ба ли́ка ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

И про́чее послѣ́дованіе повече́рія.


На главную